Specialisaties

Algemene revalidatie

Revalidatie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en evidence based practice, waarin hij functiebehoud, functieverbetering of functieherstel van de verschillende stelsels van het menselijk lichaam beoogt, zowel in preventieve als curatieve context, teneinde het menselijk bewegen, de zelfredzaamheid en de participatie van de patiënt te optimaliseren.

Respiratoire kinesitherapie

Deze therapie wordt gebruikt voor het behandelen van longaandoeningen bij baby’s, kinderen en volwassenen. Zowel acute als chronische patiënten komen hiervoor in aanmerking (RSV, bronchiolitis, longontsteking, astma, allergie, COPD, mucoviscidose, hyperventilatie, …).

Voor het behandelen van bepaalde longaandoeningen wordt het IPV-toestel (Intrapulmonale Percussieventilatie) gebruikt. Dit toestel brengt via kleine luchtverplaatsingen het mucus (fluimen) in de diepere longdelen in beweging, waardoor men de secreties gemakkelijker kan ophoesten.

Aandoeningen:

 • Bronchitis/bronchiolitis
 • RSV
 • Bronchopneumonie
 • Bronchorree
 • Atelectase
 • Tracheomalacie
 • Mucoviscidose
 • COPD
 • Bronchiectasieën
 • Primaire ciliaire dyskinesie
 • Bronchopulmonaire dysplasie
 • Emfyseem
 • Sarcoïdose

Bekkenbodem re-educatie

Pelvische re-educatie voor vrouwen, mannen en kinderen:

 • Urineverlies: stress urine incontinentie, urge urine incontinentie, overloop urine incontinentie, bedplassen
 • Stoelgangsproblemen: flatusincontinentie, stoelgangsverlies, onvolledige lediging of obstructieve defecatie, constipatie
 • Pelvic organ prolaps (POP): zwaartegevoel/balgevoel in de vagina, verzakking van de blaas, baarmoeder of darmen
 • Seksuele problemen: Genitopelviene pijn (pijn tijdens vrijen, vaginale kramp); verminderd gevoel tijdens seksuele betrekkingen; urine, stoelgang of flatus incontinentie tijdens betrekkingen
 • Pijn: Perineale pijn, staartbeenpijn, anale pijn

Perinatale kinesitherapie

 • Prenatale kinesitherapie: voorbereiding tot bevallen, bewustmaking van lichaamsveranderingen, behandelen van klachten tijdens de zwangerschap, voorbereiding bekkenbodem
 • Postnatale kinesitherapie: versterken van abdomino-pelvische gordel, bekkenbodemreëducatie, littekenbehandeling na keizersnede en episiotomie, behandelen van postnatale klachten

Schouderproblematiek

Soms is de oorzaak van de schouderklacht niet duidelijk. De klachten zijn dan op een bepaald moment ontstaan waar geen duidelijk oorzakelijk moment aan vooraf ging. Ook is bij beeldvormend onderzoek, zoals echografie, röntgenfoto of MRI-scan, niets afwijkends te zien. Men spreekt in dit geval van aspecifieke klachten. Hierbij is het niet duidelijk wat de oorzaak van de klacht is en ook zijn er geen ‘afwijkingen’ zichtbaar.
Een voorbeeld van een aspecifieke klacht is pijn die veroorzaakt wordt door spierknopen in schouder- en of nekspieren. Deze kunnen lokaal, maar ook ‘geprojecteerde’ pijn geven. Zo kan bijvoorbeeld een verharde en gespannen nekspier ook pijn in de schouder veroorzaken. Een aspecifieke klacht hoeft dus niet altijd een psychosociale oorzaak te hebben.

In de gevallen waarbij de oorzaak wel duidelijk en/of zichtbaar is, zoals slijtage van het schoudergewricht, spreekt men van specifieke schouderklachten. Andere specifieke klachten van de schouder zijn: een schouderluxatie, een slijmbeursontsteking van de schouder of een schouderfractuur.

Aandoeningen:

 • Tendinitis
 • Peesaandoeningen (ontsteking / scheur)
 • Frozen shoulder
 • Trapeziussyndroom
 • Slijmbeursontsteking (Bursitis)
 • Postoperatief herstel
 • Aandoeningen sleutelbeen (fractuur / luxatie)
 • Thoracic Outlet Syndroom
 • (In-)Stabiliteit